Akce sboru - Koncerty pro žáky 1. a 2. ZŠ

Archiv proběhlých akcí Nadcházející akce
Zvonečky Koťata

Koncerty pro žáky 1. a 2. ZŠ

Pátek 24. června 2016
Sál ZUŠ

Koťata a Zvonečky zazpívají svým spolužákům. Koncerty jsou určeny dětem z 1. - 3. třídy 1. ZŠ a 2. - 3. tř. 2. ZŠ.

 

Info pro zpěváky:

- sraz v 7,45 hod. ve zkušebně ZUŠ ve sborovém oblečení

- s sebou svačinu a pití, civilní oblečení na převléknutí se při odchodu do školy

- 1. koncert od 9 hod., 2. od 10,30 hod., předpokládaný konec v 11,30 hod.

- rodiče dojíždějících dětí prosíme o vyzvednutí si dětí po skončení kncertu, žáci 1. ZŠ odejdou se svojí třídou, žáky 2. ZŠ odvedeme do školy