Vedení sboru


Alena Hejlová

Alena Hejlová je zástupkyní ředitele ZUŠ v Mnichově Hradišti, kde zároveň učí hudební nauku. Do roku 2016 učila také na Gymnáziu Mnichovo Hradiště.

Absolvovala PF UJEP v Ústí nad Labem.

Od založení sboru řídí Zvonky, Zvonečky i Continuo, od roku 2013 také Koťata.

  

Ladislav Hejl

Ladislav Hejl je učitelem na 2. ZŠ a ZUŠ v Mnichově Hradišti.

Absolvoval PF UJEP v Ústí nad Labem.

Od založení sboru řídí Zvonky, Zvonečky a Continuo, po založení krátce vedl i Koťata (na jejichž vedení se opět podílí od roku 2013).

  

Tomáš Hejl

Tomáš Hejl vystudoval informatiku na MFF UK v Praze.

Od tří let byl členem sboru, od roku 2004 doprovází Zvonky a Zvonečky, od roku 2013 také Koťata a Continuo.

Další pomocníci

Olga Laurynová

(čtvrtá sbormistryně)

Petra Hejlová

(volný čas)

Alena Hejlová ml.

(zdravotnice)

Marek Jirčák

(volný čas)

Jakub Véle

(volný čas)