Akce sboru - Zpívání pro seniory v MB

Archiv proběhlých akcí Nadcházející akce
Zvonky

Zpívání pro seniory v MB

Středa 14. října 2015, 16:00
Mladá Boleslav, Dům s pečovatelskou službou Žižkova kasárna

Sraz ve 14:30 u ZUŠ ve sborovém oblečení, odjezd do MB přes Bakov (Bakov - Trenčín ve 14,45 hod.). Sboristky studující v MB sraz v 15 hod. před DPS MB. Předpokládaný návrat 17:30 před ZUŠ.