Historie sboru

DPS Zvonky založili v říjnu 1987 manželé Alena a Ladislav Hejlovi.
Tehdejším zřizovatelem sboru byl Sdružený klub pracujících LIAZ Mnichovo Hradiště.

 

V roce 1992 přešel sbor pod Klub dětí a mládeže v Mnichově Hradišti, kde setrval 4 roky a v roce 1996 definitivně zakotvil v Základní umělecké škole v Mnichově Hradišti.

 

V roce 1990 vzniklo první přípravné oddělení sboru - Koťata, v roce 1997 pak druhé přípravné oddělení - Zvonečky.

 

V devadesátých letech sbor pořádal pravidelně sborový festival Mnichovohradišťská Jarní písnička, kterého se účastnily sbory z celé republiky (včetně slavných jmen jako Radost Praha, Rolnička Praha, Severáček Liberec, Vrabčáci Jablonec ad.), ale i z Německa.

 

V téže době se také sbor začal pravidelně účastnit sborových soutěží (Soutěž školních DPS, Zahrada písní ad.), ze kterých si přiváží převážně zlatá pásma. Z větších mezinárodních výběrových soutěží (Porta Musicae, Festa Choralis) pak sbor v letech 2004 a 2007 přivezl stříbro. Soutěží se později začaly účastnit i oba přípravné sbory, oba s velmi dobrými výsledky.

 

Mezi léty 1997 a 2007 existoval při OS Zvonky také smíšený komorní sbor Musica Gaudens, složený částečně z bývalých Zvonků a částečně z dalších dospělých zájemců o sborový zpěv.

 

Na podzim 2013 byl založen nový smíšený pěvecký sbor Continuo, který tentokréte sdružuje pouze bývalé členy Zvonků. Sbor navázal na úspěch "pětadvacítky", dočasného sboru, vytvořeného pro koncert k 25. výročí sboru v roce 2012.